När alla vill - då blir praktiken lyckad

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Mohamad Al Mohamad hade en bakgrund som elektriker i Syrien. Han flydde till Sverige för tre år sedan och började studera till distributionselektriker på Åsbro kursgård 2017. Utbildningen avslutades med praktik på Öresundskraft som sedan resulterade i anställning.

Tony Stegroth, som var Mohamads handledare, berättar att praktikperioden delades upp på flera avdelningar så att Mohamad fick prova lite av allt. Den stora utmaningen var språket men bland annat med hjälp av Kraftringens Parlör, en ordlista med energitermer på svenska, engelska och arabiska, så gick det att kommunicera kring tekniken.  Mohamad själv berättar att något av det viktigaste han lärt sig under praktikperioden var att bemöta kunderna på ett så bra sätt som möjligt, något som underlättats av att ha välkomnats av vänliga kollegor.

- Det roligaste är att jag trivts på Öresundskraft med alla hjälpsamma och pedagogiska arbetskollegor, berättar Mohamad.

Mohamads handledare har en teori om hur man skapar en lyckad praktik:

- Det är viktigt att alla vill, säger Tony. Det gäller att involvera personalen som kommer bli kollegor eller handledare. Det är också viktigt att hitta arbetsuppgifter som håller praktikanten aktiverad och som kan utföras utan alltför mycket språkförbistringar. Jag har varit mån om att kommunicera vad jag förväntat mig av Mohamad, exempelvis att det varit viktigt att han lär sig svenska så fort som möjligt.

Praktiken blev en bra introduktion till arbetsplatsen och bland kollegorna, och ledde till ett erbjudande om anställning hos Öresundskraft.

- Det skedde en otrolig utveckling under den här perioden, både kring arbetsuppgifter men också kring språket, berättar Tony. Övriga personalen såg det och visade sin uppskattning och då kändes det självklart att se över hur en fortsättning kunde se ut.

Mohamad är glad över möjligheten och trivs mycket bra.

- Jag vill så klart fortsätta att jobba på Öresundskraft och vidareutvecklas inom både service och driftområdet, säger Mohamad.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se