Nätanslutningsingenjören Sebastian, 30: ”Man får mycket ansvar snabbt.”

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

På Sundsvall Elnät jobbar Sebastian Eriksson sedan ett och ett halvt år. Han gick HING-utbildningen som öppnar väldigt många möjligheter. Bredden märker han även inom sitt jobb, där han inte bara ska kunna teknik, utan också får utbilda sig inom andra områden.

Sebastian Eriksson är nätanslutningsingenjör. Det innebär ett väldigt brett arbete – allt ifrån nätplanering, felanmälningar till anslutning av solceller. Att vara bred innebär mer än så:

– När det gäller solcellerna till exempel handlar det mycket om att få grepp om regelverket, alltså inte bara det rent tekniska. Jag måste kunna svara på frågor om skatteregler till exempel. Jag har lagt mycket kraft på att få tag i information, som är väldigt spridd.

Vidareutbildar sig

Styrkan med jobbet är just att han får vara med på många områden. Han nämner speciellt den förnybara kraften som ett spännande område. Han uppskattar också det sätt han blivit mottagen på hos Sundsvall Elnät.

– Jag har fått ta mycket ansvar snabbt, det gillar jag. Här finns också bra möjligheter till utveckling. Jag har gått flera kurser säger Sebastian och radar upp några exempel inom juridik, entreprenader och projektering.

Sebastian Eriksson

På ett elnätsföretag i denna storlek är det viktigt för en tekniker att ha kunskaper på flera områden. Hans arbete består mycket av planering och projektering av näten och nyinvesteringar. Det handlar om fyraårscykler där investeringarna sker i en viss takt. Konkret kan vardagen innebära mycket möten och arbete vid datorn, med beräkningar och att rita nät.

Stor efterfrågan på kompetensen

I juni 2014 gick Sebastian Eriksson ut HING-utbildningen – utbildningen till högskoleingenjör inom elkraft som bedrivs i samarbete mellan tre universitet och 15 energibranschföretag. Det var första kullen HING-ingenjörer där nästan alla av de 30 som gick ut fick jobb direkt. Idag, ett drygt år efter utgång, har alla de som gjorde examensarbete jobb.

– Det är kul, jag har aldrig hört om någon utbildning som har så stor efterfrågan på nyutbildade. Och det gäller fortfarande, säger Sebastian och kan verkligen rekommendera utbildningen.

– Elkraftingenjör är ett framtidsyrke. Själva utbildningen är också så bred att den som går här kan nischa in sig på vad som helst inom el. Många av oss valde nät men det finns de som till exempel jobbar som konsulter inom andra teknikområden. Den som dessutom är beredd att flytta runt inom Sverige har alla chanser till jobb. Det finns jobb överallt, det syns i annonserna.

Basår på Komvux först

Sebastians egen resa började i 25-årsåldern när han tog ett så kallat basår på Komvux för att komplettera matematik och naturvetenskapliga ämnen från gymnasiet. År 2011 började han sedan HING-utbildningen som är en distansutbildning kopplad till Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet.

I utbildningen ingick någon vecka per termin med besök på någon av skolorna för laborationer eller studiebesök. Sebastian fick till exempel besöka stora vattenkraftstationer och nätstationer.
Sebastian Eriksson

Denna resa har alltså idag landat i Sundsvall Elnät där han är ansvarig för nätanslutningar – i ett brett spektrum från villor, stora servis-ledningar till solceller. Och att resa är något han även ägnar sig åt privat:

– Att resa långt är ett av mina stora intressen. I december åker jag till Australien för sju veckor där.

Han ägnar annars mycket av sin tid till terränglöpning och allsidig träning. Jakt är ett annat område som intresserar 30-årige Sebastian Eriksson som bor i Sundsvall och är sambo sedan sju år tillbaka.