Nyfiken på Energi- och teknikföreläsningar?

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Hur ska vi få ungdomar att förstå var jobben finns och hur de kan få dem i energi- och teknikbranschen? Hur motiverar vi unga att läsa matematik tidigt och söka sig en framtid som tekniker och ingenjör?

Energi- och teknikföreläsningarna är en del av lösningen!

Energiföretagen Sverige är stolt nationell samarbetspartner till Energy Competence Center som sedan 2015 driver föreläsningarna tillsammans med systerprojektet Arbetsmarknadskunskap.

Hur funkar lektionerna? Se filmen!

– Kommunikatörerna från ECC brinner för energi- och miljöfrågorna, precis som vi, och vill inget annat än att få eleverna att inse vilka yrken och utvecklingsmöjligheter som finns för dem i vår bransch. Jag har själv deltagit på en av deras lektioner, och energin och engagemanget som tar tag i eleverna går inte att ta miste på, säger Anna Wärmé, ansvarig för kompetensförsörjningfrågor på Energiföretagen.

Det som startade som ett pilotprojekt i Västerås och Västmanland går nu på export i en nationell satsning tillsammans med fler nationella partners.

Under 2018 möter vi tusentals elever över hela Sverige. En huvudmålgrupp är gymnasieelever som läser Teknik-, Natur och El & energiprogrammet. Några medlemsföretag som samarbetar kring föreläsningarna under hösten 2017 är Gävle energi, Jönköping energi, Jämtkraft och Mälarenergi.

- Energi och teknikföreläsningarna både inspirerar och informerar ungdomar om framtidens spännande utmaningar som finns i branschen. De bidrar till att öka förståelsen och intresset för energibranschen hos tusentals ungdomar, säger Joakim Forsberg, Employer branding specialist på Mälarenergi.

- Energi- och teknikföreläsningarna ger på ett enkelt, roligt och lättfattligt sätt en bra beskrivning av vår bransch och pratade natur och teknik med unga människor. På ett medryckande sätt skapade de en bra energi i rummet för att bidra till att eleverna gör medvetna val för framtiden, säger David Albertsson, HR strateg Skellefteå kraft.

- Vi ser att det finns ett stort folkbildningsbehov även i de stora grupperna som redan har en generell behörighet till att läsa till ingenjör. Och det finns många trender att vara med och vända, säger Björn Nordén, projektledare hos ECC. Inte minst för att öka andelen tjejer som intresserar sig för branschen. Många väljer också alldeles för tidigt bort ingenjörsyrket och teknikjobben. Det måste vi vara med och ändra på.

Samtidigt utvecklas konceptet även på fler utbildningsnivåer. 

- Det är oerhört viktigt att unga håller i matematikkurserna i högstadiet och att vi ser fortsatt ökade flöden av ungdomar som väljer tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på gymnasiet, säger Björn Nordén. Det är där jobben finns.

Boka lektioner tillsammans med ert lokala energiföretag

Energiföretagen Sverige uppmanar aktivt sina medlemsföretag att bjuda in skolorna på sin ort för att genomföra föreläsningar gärna tillsammans med studiebesök. Om du är lärare eller studie-vägledare uppmanar vi dig att ta kontakt med Energy Competence Center direkt, eller via ert lokala energiföretag för att hitta ett sätt att genomföra föreläsningarna på er skola.

Kontakt

Cecilia Kjellander, ansvarig Energy Competence Center
cecilia.kjellander@eccsweden.se 
Tel: 070-425 81 13

 

Hur funkar Energi- och teknikföreläsningarna?