Sara, 25-årig marknadsingenjör i Växjö: ”Öppna upp för ungas energi och nytänkande!”

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

”Jag vill ha utmaningar med tydliga uppsatta mål. Och givetvis nå dem!” Den offensiva programförklaringen kommer från Sara Eriksson, 25 år, sedan två år tillbaka marknadsingenjör på Växjö Energi Elnät. Det händer mycket just nu kring elnätsfrågorna och Sara tycks stå i centrum för en spännande utveckling på VEAB. Hon trivs som fisken i vattnet.

Sara Eriksson är ett exempel i raden av unga förmågor som valt att satsa sin framtid på energibranschen. Att ungdomarna nu stormar in i energibranschen är nödvändigt med tanke på åldersstrukturen. Vi står bara i början av en stor förändring, tror hon. Och fortsätter:

– Slumpen gjorde att jag hamnade i branschen. Jag skickade in en spontanansökan utan att egentligen veta vad ett jobb i energibranschen innebär.

"Men det är häftigt. Vi gör stor samhällsnytta och jobbar med en infrastruktur som angår alla människor. Dessutom har vi en viktig roll i arbetet för en bättre miljö och att säkra klimatet."

Sara Eriksson

Sara läste på Lunds Universitet och har en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning på organisation och ledarskap:

– Det är frågor som jag verkligen brinner för. Att leda människor finns i mina gener – det ligger i familjen.

"Det gäller att prestera - och vinna!"

Det blev tre år i Lund för Växjöfödda Sara, som även hunnit med ett utbytesår i Singapore. Hon var tidigare handbollsspelare. Men hon bär med sig tävlingsinstinkten – ”det gäller att prestera och vinna!” – både privat och på jobbet. Sambon har precis börjat plugga.

Kundfokus, och vikten av att verkligen måna om kunderna, kommer igen upprepade gånger i samtalet med Sara:

"Att sköta kunderna bättre är den viktigaste utmaningen som vår bransch står inför. Kunden ska inte i något läge tveka över elföretagens vilja och ambition. Kunden sätts alltid främst!"

Sara Eriksson vet att så inte varit fallet. Men det gäller att titta framåt. I rollen som marknadsingenjör är det kundfokus och god service som är viktigast. På en av hennes första konferenser, hörde hon en ingenjör säga: ”vi sysslar inte med kunder – vi sysslar med anläggningar!”. Den kommentaren passerade ingalunda utan en stark reaktion från Saras sida:

– Energibranschen har alltid dominerats av ingenjörerna. Det går fortfarande igen i många sammanhang. Den tekniska kompetensen är självklart viktig. Jag känner stark uppbackning och trygghet i att driva kundfrågorna eftersom jag vet att det finns mycket teknisk kompetens att fråga.

"Kick för oss gamla uvar"

Mats Lundin, Affärsområdeschef Elnät, säger:
Mats Lundin

– Hela branschen har sedan tidigare påbörjat ett förändringsarbete där vi ser att kunderna med all rätt är mer krävande. Det ställer andra krav på vårt tanke- och arbetssätt. Om man dessutom kopplar samman de nya kraven och möjligheterna, med att vi är inne i en period med stora pensionsavgångar, blir det rätt naturligt att ta in unga medarbetare med lite annat kunnande och mindset än bara det traditionella.

– Unga välutbildade medarbetare som får chansen att utveckla både sig själva och branschen ger även oss gamla uvar en kick för att inte sitta fast i gamla mönster. Inom Växjö Energi har vi flera nya unga medarbetare som tillför en vitamininjektion, där Sara är en bra representant. Jag vill mena att vår arbetsplats fått en ny dimension tack vara alla yngre medarbetare.

Sara Eriksson var på Elnätsdagarna, Svensk Energis årliga stora mönstring för elnätsbranschen i fjol, och förvånades över den tydliga manliga dominansen:

– Trodde faktiskt att den gamla obalansen hade neutraliserats mer. Men icke!

Hon tycker det är en förmån att få jobba med hållbarhetsfrågor. Som marknadsingenjör torde hon inte ha någon stor konkurrens i branschen. Hon torde vara unik i den rollen – åtminstone som ung kvinna. Hur ser en arbetsvecka för Sara ut, då?

Varierande arbetsvecka

Här är några exempel:
Sara Eriksson

  • Hon arbetar med avtalsfrågor på elnätssidan – främst större kunder. Där ansvarar hon för kundklagomål och är företagets kundombudsman. ”När det är problem, kommer de till mig”.
  • Sara sköter laddinfrastrukturen för elbilar. Som Europas grönaste stad gäller det att ta krafttag för att få upp laddstolparna i större skala. ”Vi är på god väg”, säger hon.
  • Sara besvarar många kundfrågor rörande solceller. Idag finns det ett 20-tal kunder som med solceller producerar egen el. ”Det är de som är genuint intresserade som är i gång. Men fortfarande är det många oklarheter – inte minst kring skatteaspekten.”
  • Hon projektleder införandet av föranmälan från elinstallatörer via webben. Hon är med i ett projekt om miljöcertifiering och ansvarar för kommunikationen inför större grävarbeten.

Inför de kommande åren ser Sara Eriksson med spänning fram emot den fortsatta generationsväxlingen i branschen. Att öppna för ungdomarna är livsviktigt för branschen. Och att även få dem att intressera sig för energijobb. Sara säger:

"Många av mina kompisar har ännu inte valt yrkesbana. Till alla som vill lyssna säger jag – välj ingenjörsutbildningen. Då är du garanterad jobb resten av livet!"

"Branschen kommer alltid att finnas"

– Dessutom jobbar vi i en bransch som alltid kommer att finnas. Men vi måste vara ute tidigt i skolorna och visa upp oss som bransch ännu tydligare. Det kräver stora resurser. Vi måste kommunicera bilden av jobben i branschen och även de tjänster som vi levererar.

"Mitt budskap till branschen är också tydligt; våga satsa på ungdomarna. Med dessa kommer det både nytänkande och massor av nyttig energi."

Det är onekligen Sara Eriksson ett levande bevis på.