Intervju VD Härnösand

Härnösand Energi & Miljö är värdföretag för Qraftsamling 2019. VD:n Lena af Geijerstam Unger är övertygad om att ett metodiskt arbete är vägen framåt.

Varför har ni på Härnösand valt att delta i Qraftsamling?
Mångfaldsfrågorna är högt på agendan inom bolaget. Qraftsamling är ett mycket bra verktyg för att arbeta gemensamt för att nå resultat.

Vad har det gett er? 
Mervärdet för adepterna som har deltagit i programmet har varit tydliga, de tar hem stor inspiration och kunskap till organisationen.

En av aktiviteten i programmet är ju en VD-träff som du deltog på. Vad gav det dig?
Att fokuserat resonera med kollegorna från andra bolag om dessa frågor är givande och har gett input till vårt arbete på hemmaplan. De engagerande föreläsningspassen är både roliga och tankeväckande. Bra helt enkelt!

Vilka är dina tips till andra företag som funderar på att delta och de som ska gå Qraftsamling?
Se det som en möjlighet att få inspiration, få fördelar av att frågorna arbetas med gemensamt och möjlighet för individer i organisationen att få växa och organisationen med dem.  

Ni har ju satt mål under förra året som ni lyckats överträffa. Grattis! Vad har gjort att ni lyckats så bra?
Metodiskt arbete! Viktigt med ögonöppnare, inspiration och kunskap samt kontinuerlig dialog, här bidrar Qraftsamling starkt. Sedan är kompetensbaserad rekrytering ett bra verktyg som börjar ge bra resultat.