Stöd för dig som jobbar med arbetsgivarprofilering

Publicerat av: Andreas Lepa ·

Vår ambition är att bidra till ökad branschsamverkan, kunskapsdelning och spridning av goda exempel. Låt dig inspireras av andra i branschen när det gäller ditt arbete med arbetsgivarprofilering, kompetensförsörjning och samverkan med skola och utbildning.

Här beskrivs Energiföretagen Sveriges arbete med kompetensförsörjningsfrågor på ett övergripande plan.

Ta del av vår branschgemensamma budskapsplattform där du hittar både budskap som är viktiga att lyfta när vi talar om våra företag som arbetgivare, samt flera goda exempel på hur budskapen kan tillämpas i praktiken.

Var med när vi börjar resan för att mäta branschens hållbarhet och attraktivitet. I samarbete med Nyckeltalsinstitutet erbjuder vi en kvalificerad och standardiserad mätning av branschens viktigaste KPI:er.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se