Gemensamma budskap för en mer attraktiv bransch

Publicerat av: Andreas Lepa ·

Vi arbetar aktivt med att stötta medlemmarna i arbetet med att förbättra sitt arbete med kompetensförsörjning. När Rådet för kompetensförsörjning och kompetensutveckling definierade att branschen behöver gemensamma budskap om oss som arbetsgivare, startade arbetet med en budskapsplattform.

Budskapsplattformen utgörs av ett ”budskapshus” som vilar på hållbarhet utifrån aspekterna miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Budskapen matchar energibranschens position, mot ungas intressen – och på vilka områden branschen och dess företag kan göra sig mer attraktiva och förflytta perceptionen. I budskapsplattformen finns, redan nu, tre företagsexempel från medlemsföretag, som visar hur man kan använda delbudskapen som kommunikation för kompetensförsörjning.

Underlaget är en brief snarare än en instruktionsmanual. Den ska inspirera till både små och stora aktiviteter och skapa utrymme att arbeta med den på olika sätt. Vi vet att många av våra medlemsföretag redan nu arbetar med de budskap som finns i det gemensamma materialet och därför har vi valt att lägga in tre exempel, för att förtydliga hur materialet kan användas.  
 
Budskapsplattformen har tagits fram med hjälp av underlag och studier utförda av Ungdomsbarometern. Olika studier har genomförts för att kunna kartlägga behovet om kompetensförsörjning från flera perspektiv. Dessa har analyserats och lett till strategiska vägval som lagt grunden för den här budskapsplattformen och varit vägledande i formuleringen av budskapen.

Här hittar du budskapsplattformen i pdf-format. Vill du ha den i ppt-format istället - hör av dig till oss!

Budskapsplattform-2018

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se