Var med och mät branschens hållbarhet och attraktivitet

Publicerat av: Andreas Lepa ·

Ta del av vårt medlemserbjudande om att tillsammans med Nyckeltalsinstitutet mäta nyckeltal för attraktiv och hållbar bransch att arbeta i.

I konkurrensen om att attrahera, rekrytera, utveckla samt behålla rätt kompetens, är det nödvändigt att veta var på kartan vi befinner oss, som arbetsgivare och som bransch. Det ger ett beslutsunderlag för åtgärder som ytterligare förbättrar oss så att vi når våra övergripande mål. Och kopplar ihop HR-frågorna med verksamhetens resultat.

Energiföretagen Sveriges Råd för kompetensförsörjning och kompetensutveckling, har undersökt proaktiva, mätbara och jämförbara index, till stöd för övergripande mål om attraktiv bransch. Arbetet har utmynnat i ett nyckeltal för attraktiv och hållbar bransch att arbeta i. Energiföretagen Sverige erbjuder genom ramavtal med Nyckeltalsinstitutet, medlemsföretagen att beställa kartläggning på företags- och branschnivå.

Nyckeltalsinstitutet kartlägger energiföretag med hjälp av Attraktiv Arbetsgivarindex AVI®. Dessutom ingår en HR hållbarhetsrapport med de nyckeltal inom personal som ska ingå enligt SFS 2016:947. Energiföretagen Sveriges samtliga medlemsföretag får genom KPI-arbetet, ta del av beslutsunderlag och förbättringsåtgärder för energibranschen som helhet.

Anmäl intresse för att mäta hur ert företag ligger till, genom att mejla tina@nyckeltalsinstitutet.se.

Nyckeltalsrapporter om energibranschens attraktivitet

Energibranschen är Sveriges mest attraktiva och jämställda bransch (2020).

Presentation av branschrapport, Attraktiv arbetsgivarindex 2019 (öppnas i nytt fönster, där inloggning krävs)
Branschrapport, Attraktiv arbetsgivare (juli 2018 - öppnas i nytt fönster där inloggning krävs).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se