Inspel till Svk

Energiföretagen Sverige deltar aktivt i Svk:s arbete med att utforma den planerade elmarknadshubben. Nedan kan du ta del av de inspel som gjorts hittills.

Svenska kraftnät (Svk) publicerade den 27 juni 2019 ett förslag om sekventiell driftsättning (inom projektet Elmarknadshubb). Energiföretagen har lämnat inspel i enlighet med detta dokument (13 september 2019).

Svenska kraftnät (Svk) publicerade den 17 september 2018 ett uppdaterat arbetsmaterial avseende processer och funktioner i den planerade elmarknadshubben och har bett om branschens inspel senast den 31 oktober. Energiföretagen Sverige (Energiföretagen) har
tagit del av arbetsmaterialet och önskar lämna inspel på en övergripande nivå. Energiföretagens inspel till Svk:s arbetsmaterial -181031.

Svenska kraftnät (Svk) publicerade den 30 maj 2018 utredningsresultat avseende bl.a. kundportal och lagringstider för data i den planerade elmarknadshubben och har bett om branschens inspel. Energiföretagen Sverige (Energiföretagen) har tagit del av utredningsresultatet och önskar lämna inspel på en övergripande nivå (180925).  Energiföretagens inspel till Svk:s utredningsunderlag-180925

Svenska kraftnät (Svk) publicerade den 18 december 2017 arbetsmaterial avseende informationsmodell, funktionsbeskrivningar och delprocessbeskringar för den planerade centrala tjänstehubben och har bett om branschens inspel senast den 9 februari. Energiföretagen Sverige (Energiföretagen) har tagit del av dessa och önskar lämna inspel på en övergripande nivå till Svk:s arbetsmaterial (180209). Energiföretagens inspel till Svk arbetsmaterial-180209

Svenska kraftnät (Svk) publicerade den 23 maj 2017 arbetsmaterial avseende informationsmodell, funktionsbeskrivningar och delprocessbeskringar för den planerade centrala tjänstehubben och bett om branschens inspel senast den 1 september. Energiföretagen Sverige (Energiföretagen) har tagit del av dessa och önskar lämna inspel till Svk:s arbetsmaterial (170907). Energiföretagens inspel till Svk arbetsmaterial-170907

Svenska kraftnät (Svk) har publicerat (den 28 november 2016) arbetsmaterial avseende informationsmodell, funktionsbeskrivningar och delprocessbeskringar för den planerade centrala tjänstehubben och bett om branschens inspel senast den 31 januari. Energiföretagen Sverige (Energiföretagen) har tagit del av dessa och önskar lämna inspel till Svks arbetsmaterial (170131). Energiföretagens inspel till Svk arbetsmaterial-170131

Svenska kraftnät (Svk) överlämnade en rapport till regeringskansliet gällande tjänstehubbens utformning den 1 juni 2016. Rapporten ses som en delredovisning då Svk avser att basera kravspecifikationen på de förslag som Energimarknadsinspektionen (Ei) redovisar i februari 2017. I rapporten anges delprocesser, så långt de hittills har klarlagts, vissa centrala vägval, såsom lagringsform av data, samt uppskattad tidplan och kostnader för implementering (160907). Energiföretagens inspel till Svk:s rapport-160907