Svk och Ei:s arbete och rapporter

Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att utveckla och driva en central informationshanteringsmodell och tjänstehubb för den svenska marknaden. Energimarknadsinspektionen har i sin tur ett uppdrag att utreda de författningsändringar som krävs för en sådan modell. Både Svk och Ei har tillsatt olika projektorganisationer för att leda sina uppdrag och båda myndigheterna har uttalat att det är viktigt att arbetet sker i samråd med branschen.

Följ arbetet och läs rapporterna

Läs Svk:s rapport Redovisning av vissa frågor ang tjänstehubbens utformning mm.

Förändringsledning: Robert Thelander
Följ Svk:s arbete med elmarknadshubb/nyheter

Läs Ei:s rapport Ny modell för elmarknaden

Projektledare på Ei: Daniel Norstedt
Följ Ei:s arbete med elmarknadshubb/central informationshantering