Logotyp Schysst elhandel och dess användning

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Logotypen för Schysst elhandel är ett skyddat varumärke som inte får ändras eller förvanskas – det gäller såväl form som inbördes proportioner. Logotypen får endast återges i de färgställningar som beskrivs nedan.

Logotypen består av både text och symbol som ska användas sammanhållet. Valet av färg – magenta – är en del av igenkänningen. Den är lätt att återge i både tryck och digitala media och ska användas på vit (eller mycket ljus bakgrund, under förutsättning att det vita i logotypen fortfarande är vitt).

Om logotypen används på mörk bakgrund bör den ha kvar sina ursprungliga färger – vitt och magenta – och omges av en vit ram, så att den sticker ut. Alternativt kan magenta-bakgrunden ersättas av svart, så att text, lampa och hand är vit.

Logotypen ska omges av en fri yta motsvarande minst höjden på bokstäverna i logotypen. Det är alltså inte tillåtet at lägga text närmare än så.

Logotypen får användas inverterad (vit) om bakgrundsfärgen är magenta eller liknande rosa färg (exempelvis ballonger, etc).

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se