Taxonomin

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Som utkastet från EU-kommissionen till det så kallade Taxonomi-regelverket ser ut så befarar Energiföretagen att en stor del av den svenska el- och värmeförsörjningen inte kommer kunna klassas som hållbar. Det betyder ökade kostnader och en sämre utgångspunkt på energimarknaden inför kommande reinvesteringsbehov och investeringar i nya anläggningar.

Energiföretagen arbetar aktivt för att påverka frågan; dels genom att påverka den svenska regeringen att agera i EU och via Eurelectric, dels genom att agera i eget namn genom remissvar. 

Energiföretagens ändringsförslag på de delegerade akterna/taxonomin (kräver inloggning).

Här hittar du vår skrivelse till EU. 

Här hittar du vår nyhet om vårt brev till regeringen.

Söker du information om vad taxonomin är och vad den innebär? Se vår presentation. 

Läs mer om Sveriges energisystem. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se