Dammregister

Publicerat av: Johan Bladh ·

Här finns information för dig som ansvarar för dammsäkerhetsfrågor åt ett medlemsföretag om hur du kommer åt dammregistret. Här finns också namn och kontaktuppgifter till dem som ingår i arbetsgruppen för dammregistret.

Inloggningsmanual

Här hittar du inloggningsmanualen, för dig som har behörighet att använda Dammregistret.

Arbetsgruppen för dammregistret

Arbetsgruppen ansvarar för dammregistrets förvaltning. Följande personer ingår i arbetsgruppen för dammregistret:

Ordförande: Anders Marklund, Vattenfall Vattenkraft: anders.marklund@vattenfall.com

Sekreterare: Birgitta Rådman, Ångermanälvens regleringsföretag (registeradministratör): birgitta.radman@vattenreglering.se

Ledamöter:

Har du frågor om Dammregistret?

Skicka dina frågor till Energiföretagens administratör för dammregistret: admin.dammregister@energiforetagen.se.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se