Låst medlemsnyhet

Medlemsdialog om elhandlarcentrisk modell

Låst medlemsnyhet

Detta är en medlemsnyhet. Logga in eller bli medlem för att läsa hela nyheten.

Logga in

Energiföretagen Sveriges medlemmar samlades den 21 och 28 september till rådslag om Energimarknadsinspektionens förslag på regelverksförändringar för att införa en elhandlarcentrisk marknadsmodell. Detta är en av de mest genomgripande reformerna för branschen sedan avregleringen och frågan har engagerat många aktörer, framförallt från elnäts- och elhandlarsidan. Vid varje rådslag genomfördes workshops för att inhämta medlemmarnas åsikter avseende liggande förslag. Inspelen bildar underlag till föreningens kommande remissvar. Branschen har fått förlängd remisstid till den 24 november vilket även gäller för medlemsföretagen.