Låst medlemsnyhet

Till elnäts-vd och elnätsansvariga: Mall för begäran om omprövning av intäktsram

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Låst medlemsnyhet

Detta är en medlemsnyhet. Logga in eller bli medlem för att läsa hela nyheten.

Logga in

Kammarrätten i Jönköping beviljade inte prövningstillstånd i ärenden om intäktsramar för åren 2016–2019. Det innebär att Förvaltningsrättens domar har vunnit laga kraft. Det innebär att intäktsramarna ska beräknas med en kalkylränta (wacc) 5,85 % realt före skatt. För begäran av omprövning har Energiföretagen tagit fram en mall.