Låst medlemsnyhet

Ett antal olika domar från kammarrätten har vunnit laga kraft

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Låst medlemsnyhet

Detta är en medlemsnyhet. Logga in eller bli medlem för att läsa hela nyheten.

Logga in

Kammarrätten har meddelat domar i tre olika typer av ärenden som rör gas- och elnät. Dessa domar innebär bland annat att ett antal elnätsföretag kan begära sin intäktsram ändrad för perioden 2012-2015 förutsatt att detta görs senast 28 juni 2018. Läs vidare för att se vad som gäller.