Låst medlemsnyhet

Rådslag om bioenergi 2 och 10 oktober 2018

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Låst medlemsnyhet

Detta är en medlemsnyhet. Logga in eller bli medlem för att läsa hela nyheten.

Logga in

Det råder ingen brist på biomassa varken nationellt eller globalt men konkurrensen om biomassan kommer att öka på lång sikt. Idag tas endast tio procent av groten ut i norra Sverige men det finns också en stor potential att ta ut mer grot i södra Sverige och Mellansverige. Detta är ett utdrag ur sammanfattningen av de båda rådslag om bioenergi som hållits hösten 2018.