Låst medlemsnyhet

Tilldelning av utsläppsrätter för fjärrvärmeproduktion inför 2021-2030 i EU ETS

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Låst medlemsnyhet

Detta är en medlemsnyhet. Logga in eller bli medlem för att läsa hela nyheten.

Logga in

Den 9 november 2017 nåddes en överenskommelse mellan ministerrådet och Europarlamentet om revideringar i EU:s utsläppshandelsdirektiv (ETS-direktivet) inför nästa handelsperiod inom utsläppshandeln (EU ETS). Överenskommelsen nåddes efter 2,5 års förhandling och väntas antas slutligt av Europaparlamentet och ministerrådet i början av året.