Låst medlemsnyhet

Dom avseende underintäkter från perioden 2012–2015 har vunnit laga kraft

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Låst medlemsnyhet

Detta är en medlemsnyhet. Logga in eller bli medlem för att läsa hela nyheten.

Logga in

Kammarrättens dom från den 11 februari som tillåter elnätsföretagen att rulla över underintäkter från perioden 2012–2015 in i perioden 2020–2023 har vunnit laga kraft. Läs om ärendets fortsatta hantering här.