Låst medlemsnyhet

Uppdraget slutfört: Avrapportering NAP Special Ops

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Låst medlemsnyhet

Detta är en medlemsnyhet. Logga in eller bli medlem för att läsa hela nyheten.

Logga in

Den första april hölls ett möte på kansliet för att rapportera det underlag medlemsföretagen tagit fram som inspel till myndigheternas arbete med miljöprövning enligt nationella planen. Representanter från Svk, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten deltog för att ta del av resultatet, tillsammans med medverkande medlemsföretag.