Låst medlemsnyhet

Påminnelse om överklagan av intäktsram för åren 2020–2023

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Låst medlemsnyhet

Detta är en medlemsnyhet. Logga in eller bli medlem för att läsa hela nyheten.

Logga in

OBS, uppdaterad information 3 september 2019. Energimarknadsinspektionen, Ei, fattar beslut om intäktsramar för åren 2020–2023 med start v 26. Ei arbetar fortlöpande, förutom under juli månad, och ska enligt ellagen ha fattat alla beslut senast den 31 oktober i år. Efter att elnätsföretaget delgivits beslutet har det tre veckor på sig att överklaga beslutet, om företaget anser att beslutet är felaktigt. Energiföretagen informerar här om hantering av ärendet, och användning av mallar.