Låst medlemsnyhet

Påminnelse om överklagan av intäktsram för åren 2020–2023(2)

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Låst medlemsnyhet

Detta är en medlemsnyhet. Logga in eller bli medlem för att läsa hela nyheten.

Logga in

OBS, uppdaterad information 21 oktober 2019. Energimarknadsinspektionen, Ei, fattar beslut om intäktsramar för åren 2020–2023, ett arbete som startade v 26. Ei arbetar fortlöpande och elnätsföretagen har nu fått anstånd av Förvaltningsrätten till den 20 december i år. Efter att elnätsföretaget delgivits beslutet har det tre veckor på sig att överklaga, om företaget anser att beslutet är felaktigt. Energiföretagen informerar här om hantering av ärendet, och användning av mallar.