Låst medlemsnyhet

För elnätsföretag: Energimarknadsinspektionens avvikelsebeslut har kommit

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Låst medlemsnyhet

Detta är en medlemsnyhet. Logga in eller bli medlem för att läsa hela nyheten.

Logga in

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i dagarna börjat fatta tilläggsbeslut, även kallade avvikelsebeslut, för tillsynsperioden 2020–2023. Besluten innebär i enlighet med punkten 6 i övergångsbestämmelserna till ellagen att ej nyttjad intäktsram för perioden 2012–2015, inte får rullas vidare till perioden 2020–2023. Som ni vet har regeringen dessutom för avsikt att presentera ett lagförslag om särskilt investeringsutrymme, som också har med tidigare ej nyttjade intäktsramar att göra. Eftersom den här lagen ännu inte är på plats, bör det övervägas noga vad Ei:s beslut nu får för innebörd och hur de ska hanteras. Vi vill här informera er om hur frågan hänger ihop, vilka överväganden ni bör göra och vilken hjälp vi erbjuder i sammanhanget.