Låst medlemsnyhet

Förbered företaget på hållbarhetskriterierna i RED2 för skogsbränslen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Låst medlemsnyhet

Detta är en medlemsnyhet. Logga in eller bli medlem för att läsa hela nyheten.

Logga in

Läs här om hur genomförandeprocessen för hållbarhetskriterier i svensk lagstiftning enligt det omarbetade Förnybartdirektivet, RED2 (EU 2018/2001), fortskrider. Här ges också tips på hur ni som företag kan förbereda er inför genomförandet som träder i kraft i slutet av juni 2021.