Låst medlemsnyhet

Nya utsläppshandelsregler och ifrågasättande av vissa bioenergianläggningar i EU

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Låst medlemsnyhet

Detta är en medlemsnyhet. Logga in eller bli medlem för att läsa hela nyheten.

Logga in

Riksdagen beslutade den 3 december om en ny lag om vissa utsläpp av växthusgaser (SFS 2020:1173) som ersätter lagen om handel med utsläppsrätter. Den nya lagstiftningen syftar till att anpassa svensk lagstiftning inför den fjärde handelsperioden inom utsläppshandeln som inleds under 2021. Många av de tidigare bestämmelserna i den svenska lagstiftningen har ersatts av nya EU-förordningar, vilket också innebär att det blir mindre detaljerade nationella regler framöver.