Låst medlemsnyhet

Svenska Kraftnät begär information om undantag av fordon samt behovslista

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Låst medlemsnyhet

Detta är en medlemsnyhet. Logga in eller bli medlem för att läsa hela nyheten.

Logga in

Försvarsmakten kan skicka ut besked om att en verksamhets fordon är uttagna för att ingå i totalförsvaret vid höjd beredskap eller krig. Förfogande får endast ske för att tillgodose totalförsvarets eller folkförsörjningens ofrånkomliga behov av egendom och tjänster. Detta sker först när ett behov ”icke utan olägenhet” kan tillgodoses på annat sätt. Svenska kraftnät har nu skickat ut en begäran om information om undantag till regionnätsägare, lokalnätsägare och elproducenter.