Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Schysst elhandel

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

En certifiering av elhandelsföretagets säljaktiviteter ska bidra till att fler elkunder känner sig trygga i sitt val av elavtal och elhandelsföretag - att det ska vara tydligt vad de köper och vad avtalet innebär. Genom ökad tydlighet och lyhördhet från elbranschen är målet fler nöjda elkunder. Därför har Energiföretagen Sverige tagit initiativet till "Schysst elhandel".

Myndigheter har under flera år riktat kritik mot elbranschens säljmetoder, särskilt vid telefonförsäljning och försäljning på gator och torg. Redan 2010 tog branschen därför fram riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument. Dåvarande Svensk Energi ingick en branschöverenskommelse med Konsumentverket 2012, så att riktlinjerna också gällde som god sed på marknaden.

Energibranschen har önskar nu att gå ett steg längre, vilket resulterat i det nu pågående arbetet med förslag på certifieringen "Schysst elhandel". Certifieringen ska sträcka sig längre än riktlinjerna och förhoppningsvis bli ett synligare verktyg för kunderna vid valet av elhandelsföretag. I arbetet har synpunkter inhämtats från Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Tydlighet skapar trygghet

Genom att certifiera sig avger elhandelsföretaget ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Resultatet, hoppas vi, blir nöjdare kunder och ett stärkt förtroende för branschen som helhet!

Certifieringen ska uppmuntra företag till att kvalitetssäkra sina säljaktiviteter och bidra till en kommersiell möjlighet för elhandelsföretagen - som ett av flera säljargument.  

En överväldigande majoritet av alla elhandelsföretag är seriösa aktörer som sätter kunden främst. Många företag lever också redan idag efter de kriterier, eller kundlöften, som certifieringen omfattar.

Kundlöften vi förbinder oss till

Certifieringen omfattar ett antal kundlöften där branschen förbinder sig att gå längre än lagen kräver. Särskilt fokus riktas mot följande områden:

  • särskild hänsyn till utsatta kunder
  • konsumentens rättigheter och klagomålshantering
  • tydlig och rätt prisinformation
  • fullmaktshantering

Certifieringskriterierna är framtagna inom en arbetsgrupp med medlemsrepresentanter och Oberoende elhandlare. Synpunkter har även inhämtats från Konsumentverket, Konsumenternas Energimarknadsbyrå och Energimarknadsinspektionen.

Vägen till certifiering

Till att börja har vi valt ut några företag som under våren 2017 ingår i en pilot som syftar till att säkerställa certifieringsföretagets arbetssätt och undersöka vilka utmaningar elhandelsföretaget ställs inför för att uppnå kraven i certifieringen.  

Därefter är det klart för övriga företag som önskar certifiera sig att anmäla sitt intresse och upprätta ett certifieringsavtal med certifieringsföretaget.

Certifieringens utförande beskrivs i följande bild:

(Högerklicka för att visa bilden i större läge)

Vill du veta mer om Schysst elhandel?

Presentation av certifieringsprocessen (pdf)

Webbinarium "Schysst elhandel" - Planerad certifiering av elhandelsföretagens säljaktiviteter, från 31 maj 2016
(Webbinariet startar cirka -34,40 minuter in i sändningen.)

Här kan du läsa mer om elhandel i övrigt.

Testa dina kunskaper Vill du lösa vårt quizz?

Använd dessa inloggningsuppgifter: Anv.namn: gast - Lösen: Gast2016

Quizz - vad gäller för elhandelsföretagen vid elförsäljning

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se