Rubrik och ingress till innehållet på sidan

För dig som vill certifiera dig

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Huvudinnehåll

Att inneha certifikatet för Schysst elhandel ska ses som en kvalitetsstämpel på ett företags säljaktiviteter. För dig som vill certifiera dig är god förberedelse a och o.

När ni fattat beslut om att certifiera ert företag ska ni först och främst kontakta DNV GL

Kontaktuppgifter till DNV GL:

Dan Grönstedt
e-post: dan.gronstedt@dnvgl.com
mobil: 070 - 859 25 08

Oberoende certifieringsföretag

DNV GL är det oberoende certifieringsföretag som på uppdrag av Energiföretagen utför certifieringen genom att kontrollera att de elhandelsföretag som vill certifiera sig har ett dokumenterat och implementerat system för säljaktiviteter som minst uppfyller certifieringskriterierna.

När DNV GL fastställt att ett elhandelsföretag uppfyller kriterierna kommer företaget att erhålla ett "Schysst elhandel"-certifikat som styrker att certifieringskriterierna är uppfyllda.

DNV GL ansvarar för att upprätta, och löpande uppdatera, en lista över de elhandelsföretag som vid var tid är certifierat i enlighet certifieringskriterierna. Listan kommer att finnas publicerad på såväl DNV GL:s som Energiföretagens webbplats.

Vägen till certifiering

Certifieringens utförande beskrivs i följande bild:

(Högerklicka för att visa bilden i större läge)

Hur ni förbereder er

Förberedelsen inför revision är viktig för att processen ska löpa så smidigt som möjligt.
  • Gör en egen ”intern revision”
  • Ha ett dokumenterat ledningssystem, ge DNV GLs revisor tillgång till den dokumentation som krävs för att visa att man uppfyller kriterierna
  • Vid telefonförsäljning eller användning av fullmakter bör revisorn ges tillgång till att ta stickprov av ljudfiler och fullmakter
  • Tydliggör rollen ”Certifieringsansvarig” med dokumenterad beskrivning av ansvar och befogenheter

 

Vill du veta mer om Schysst elhandel?

Presentation av certifieringsprocessen (pdf)

Certifieringskraven - de 16 kundlöftena

Se intervjuer med Catherine Lillo och Dan Grönstedt

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se