Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBITS

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Här hittar du samtliga riktlinjer för EBITS - Energibranschens informationssäkerhet. Du hittar också länk till arbetsrum EBITS.

Arbetsrum EBITS

Arbetsrum EBITS (kräver inloggning)

EBITS Riktlinjer

ENISAS ansvarsområde är både traditionell Informations- och IT-säkerhet i administrativa nät men framför allt s.k. SCADA-säkerhet i industriella kontrollsystem (ICS) och kritisk infrastruktur vilket är högaktuellt för energibranschen.

Läs gärna deras publikation:

ENISA - Protecting Industrial Control Systems - Recommendations for Europe and Member States.pdf

När det gäller säkerhet i SmartGrids har ENISA tagit fram två dokument för att påvisa vikten av att säkerhet byggs in i konceptet från början.

1.    Det första dokumentet 'Smart Grid Security: Recommendations for Europe and Member States' publicerades 2012-07-09.  Här finns 10 rekommendationer till organisationer som ska definiera och implementera SmartGrid i Europa.  Dokumentet tar bland annat upp medvetenhetshöjande åtgärder och good practice och grundar sig på analysresultatet från en expertgrupp som ingick i studien. Smart Grid Security-ENISA_Recommendations.pdf

2.    Det andra dokumentet ‘Appropriate security measures for smart grids’ publicerades 2012-12-17 och består av krav på säkerhetsåtgärder som grupperats enligt nedan och gör det möjligt att mäta vilken mognadsgrad organisationen har när det gäller säkerhet.     
ENISA Appropriate security measures for Smart Grids Final.pdf

Grupperna är:

a.    Säkerhetsorganisation och riskhantering
b.    Hantering av tredje part
c.    Säkerhet i livscykelprocessen för SmartGrid komponenter/system och driftsrutiner
d.    Säkerhet för personal, medvetenhet och utbildning
e.    Incidenthantering och informationsdelning
f.     Revision och ansvar
g.    Kontinuitet i driften
h.    Fysisk säkerhet
i.     Säkerhet i Informationssystem
j.     Nätverkssäkerhet

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se