Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Elhandlarcentrisk slutkundsmarknad

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Regeringen gav i juni 2015 Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen i uppdrag att möjliggöra införandet av en central informationshanteringsmodell i Sverige som stödjer en elhandlarcentrisk marknadsmodell. Energimarknadsinspektionen ska fokusera på de författningsändringar som behövs göras och Svenska Kraftnät på den tekniska utformningen av den framtida centrala informationshanteringsmodellen. Uppdragen ska redovisas i juni 2016 respektive 29 juni 2017.

Redan 2014 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i sitt regleringsbrev regeringens uppdrag att lämna förslag till övergripande ramverk för en modell för informationshantering som bedöms vara mest lämplig för framtida svenska förhållanden. Uppdraget redovisades i juni 2014. I rapporten lämnade Ei förslag på en framtida informationshanteringsmodell, det vill säga hur data kommuniceras mellan marknadsaktörer, var data lagras och hur det görs tillgängligt för olika aktörer. Dessutom angav Ei vilka processer på elmarknaden som ska omfattas av en förändrad informationshanteringsmodell och vilken typ av data som ska omfattas.

Det nya uppdraget

I de nya uppdragen från regeringen som kom i juni 2015 ger man Svenska kraftnät (Svk) i uppdrag att utveckla och driva en central informationshanteringsmodell, se uppdrag. Svk ska till regeringen redovisa informationshanteringsmodellens tekniska utformning  inklusive lagringsform.  I redovisningen ska det även framgå vid vilken tidpunkt modellen kan tas i bruk och hur Svk planerar att driva denna samt tidplan och beskrivning av på vilket sätt modellen kan införas.

Dessutom ger man Ei i uppdrag att utreda och lämna förslag på de författningsändringar som krävs för att möjliggöra en central informationshanteringsmodell som stödjer en elhandlarcentrisk marknadsmodell, se uppdrag. Den del av uppdraget som avser att redovisa informationshanteringsmodellens utformning ska redovisas senast den 1 juni 2016. Den del som avser författningsändringar ska redovisas senast den 29 juni 2017 (från början den 1 februari 2017 men regeringen har godkänt en förlängd utredningstid).

Är du inte inloggad? Klicka här för att logga in och ta del av ytterligare medlemsinformation!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se