Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Elmarknadsutveckling

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Organisationen Elmarknadsutveckling är ett samarbete mellan Energiföretagen Sverige, Oberoende Elhandlare och Svenska kraftnät. Arbetet fokuserar på ramverket för informationsutbyte mellan branschens aktörer i exempelvis processerna leverantörsbyten, kundflyttar, mätvärdeshantering, avräkning och strukturdata.

Elmarknadsutveckling hanterar frågor och ärenden från marknadens aktörer, samt ansvarar för att den Svenska Elmarknadshandboken är korrekt och uppdateras löpande. Handboken är branschstandard för bland annat leverantörsbyten, mätvärdeshantering, kundflyttar, avräkning och kvalitetssäkring. Läs vidare på Elmarknadsutveckling.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se