Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Elmätning

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Huvudinnehåll

Energiföretagen arbetar aktivt för att bidra till ett bra regelverk för elmätning som långsiktigt stöttar såväl kundens som branschens behov. Elmätaren har de senaste åren hamnat allt mer i fokus, bland annat med hänsyn till den politiska diskussionen om smarta nät och behov av en mer flexibel elanvändning. Energiföretagen Sverige arbetar också med att utveckla den tekniska kvaliteten i mätsystemet.

Som branschförening har Energiföretagen Sverige ett ansvar för att utveckla den tekniska kvaliteten i mätsystemet. Exempelvis genomförs varje år "Det Nationella Stickprovet" ett organiserat stickprov för att säkerställa kvaliteten hos hushållsmätarna. Totalt finns hundratals olika fabrikat och mätartyper och detta är branschens interna kvalitetskontroll. Provet genomförs tillsammans med tillsynsmyndigheten för elmätare Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).
Energiföretagen arbetar också aktivt för att bidra till ett bra regelverk som långsiktigt stöttar såväl kundens som medlemmarnas behov. I det arbetet deltar föreningen aktivt i olika dialoger med myndigheter och departement och fungerar som remissinstans inför beslut.

Stora förändringar har skett under senare år kring mätning av el. Inför reformen med månadsvis avläsning, som trädde i kraft 1 juli 2009, byttes samtliga 5,2 miljoner hushållsmätare i Sverige. Branschen har investerat cirka 20 miljarder kronor i mätare och system för automatisk insamling och idag är det timvis avläsning som gäller.

Energiföretagen Sverige arbetar med frågan om hur  mätning ska fungera i framtidens smarta elnät.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till de författningsförändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. Uppdraget ska vara klart senast den 1 november 2017.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se