Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Energikommissionen

Huvudinnehåll

Med uppdraget att lämna ett underlag till en bred politisk överenskommelse så presenterade Energikommissionen sitt betänkande "Kraftsamling för framtidens energi", i januari 2017. Som följd av den har ett antal förslag redan realiserats och fler är på gång. Ta del av Energiföretagens remissvar och samlade material i frågan.