Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Överflyttning av skattskyldighet till elnätsföretagen

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Huvudinnehåll

Från 1 januari 2018 flyttas skattskyldigheten på energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändringen innebär att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el.

Här har vi samlat information om vad Energiföretagen har gjort för aktiviteter för att stötta medlemsföretagen i det förbererandet arbetet kring detta.

  1. Energiföretagen Sverige har dialog med Skatteverket om hur vi kan underlätta för elnätsföretagen inför förändringen. Vi har bland annat arrangerat tre informationsdagar tillsammans med Skatteverket; 29 september i Göteborg, 3 oktober i Stockholm och 19 oktober i Malmö.
  2. Föreningen har tillsammans med en tillfällig arbetsgrupp tagit fram material som stöd för kundkommunikation. Under rubriken Stöd för kundkommunikation hittar du det material som tagits fram.
  3. Föreningens medlemmar har tagit fram en omfattande FAQ, där Skatteverket besvarar de vanligaste frågorna som uppkommit i samband med flytten av skattskyldigheten.

Bakgrund

Riksdagen beslutade i slutet av 2016 beslutade riksdagen att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändringen innebär att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el vilket bland annat påverkar sådant som IT-system, administrativa rutiner och fakturering hos företagen.

För fullständig information om ändringen i lagstiftningen, se budgetpropositionen för 2017 (sida 292-301)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se