Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Överflyttning av skattskyldighet till elnätsföretagen

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Huvudinnehåll

Från 1 januari 2018 flyttas skattskyldigheten på energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändringen innebär att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el.

Riksdagen beslutade i slutet av 2016 beslutade riksdagen att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändringen innebär att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el vilket bland annat påverkar sådant som IT-system, administrativa rutiner och fakturering hos företagen.

För fullständig information om ändringen i lagstiftningen, se budgetpropositionen för 2017 (sida 292-301).

Detta gör Energiföretagen Sverige

  1. Energiföretagen Sverige har inlett en dialog med Skatteverket om hur vi kan underlätta för elnätsföretagen inför förändringen. Vi kommer bland annat att arrangera tre informationsdagar efter sommaren där Skatteverket deltar.
  2. Föreningen tillsätter även en tillfällig arbetsgrupp med uppdrag att ta fram material för kundkommunikation under hösten. Arbetsgruppen tar fram korta kundinformationsmeddelanden, för till exempel fakturor eller sociala media, en längre faktatext, som förklarar elprisets uppbyggnad samt en FAQ för kunder. Ansvarig för arbetsgruppen är Lisa Hjelm.
  3. Skatteverket avser att lägga ut information om vad förändringen innebär på sin webbplats, dit elnätsföretagen också kan hänvisa sina kunder. Vi vill hjälpa Skatteverket att skapa en FAQ, frågor och svar på de vanligaste frågorna. Skicka därför gärna era frågor till oss, för vidare befordran och sammanställning till Skatteverket.

På den här sidan samlar vi information om hur vårt arbete med frågan fortskrider samt så småningom underlag till kundkommunikation.

Datum för informationsträffar klara! Välkommen med din anmälan till:

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Klimat, styrmedel och transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se