Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EU-frågor

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Många regelverk som så småningom landar hos svenska energiföretag har sin bakgrund i beslut på EU-nivå. Därför agerar Energiföretagen Sverige både i Bryssel och i Sverige för att påverka den politik som antingen kan resultera i direkt gällande förordningar, eller direktiv som sedan helt eller delvis implementeras i svensk lagstiftning.

Du som är medlem kan logga in för att komma åt ännu mer information.

Viktiga aktörer på EU-nivå är EU-kommissionen och Europaparlamentet, men även den svenska regeringen och riksdagen samt svenska myndigheter. De europeiska branschorganisationerna Eurelectric, GEODE och Euroheat and Power och deras medlemmar är viktiga samarbetspartners. Energiföretagen Sverige har också ett aktivt samarbete med de andra nordiska branschorganisationerna via Nordenergi. Arbetet inriktas både på arbete med nya direktiv och förordningar, men också med genomförandet av EU:s regelverk i den svenska lagstiftningen.

Daniel Wennick ansvarar för Energiföretagens närvaro i Bryssel och vi delar kontor tillsammans med våra nordiska branschkollegor, på adress Rue de la Loi 227. På kontoret i Stockholm ansvarar Sara Emanuelsson för att samordna föreningens och medlemsföretagens arbete i EU-relaterade frågor, bland annat vad gäller remisshantering och positionsfrågor.

Vill du få vårt nyhetsbrev Bryssel Direkt? Skicka ett mejl till Sara Wannehed.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se

EU-dagen - påverkan genom samverkan

När Energiföretagen Sverige bjöd in till årets EU-dag stod vinterpaketet, samt vårt arbete i de europeiska branschorganisationerna i fokus. Daniel Wennick, ansvarig fö...

Läs mer

Bli en Visiting star hos Energiföretagen i Bryssel

Energiföretagen har nu tagit fram ett program för "visiting stars" som vill lära sig mer om EU-arbetet och bidra till öka synligheten för Energiföretagen i Bryssel....

Läs mer

Praktikant siktar på miljörätt av internationella mått

Emma Arenbo-Larsson från Höganäs, praktiserar den här terminen på Energiföretagens Brysselkontor, samtidigt som hon avslutar sina juriststudier. Vanligtvis läser Emma...

Läs mer