Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Vinterpaketet

Huvudinnehåll

Den 30 november presenterade EU-kommissionen ett omfattande lagstiftningspaket, det så kallade Vinterpaketet. Energiföretagen Sveriges experter har nu gjort en första analys av innehållet i de olika förslagen, vilka konsekvenserna kan bli för energibranschen och andra aktörer samt hur den kommande lagstiftningsprocessen ser ut.

Vinterpaketet - Clean energy for all europeans

Paktetet innehåller lagstiftningsförslag för energieffektivisering, förnybar energi,  elmarknadsdesign, och försörjningstrygghet av el. Paketet innehåller också förslag på  åtgärder för att snabba på innovation inom området "clean energy" liksom renovering av byggnader.

Läs mer om EU:s energipolitik.