Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Fjärrvärmefrågor

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Huvudinnehåll

Fjärrvärmen är en viktig del av Sveriges energisystem. I Energikommissionens betänkande från 2017 betonas fjärrvärmens betydelse för vårt energisystem, särskilt eftersom den minskar behovet av el för uppvärmning vintertid, vilket minskar det totala effektbehovet i elsystemet.

Fjärrvärmen är en viktig del av Sveriges energisystem. Halva Sverige värms med fjärrvärme vilket är ett effektivt sätt att producera energi. I Sverige är 90 procent av fjärrvärmen förnybar eller återvunnen. I Energikommissionens betänkande från 2017 betonas fjärrvärmens betydelse för vårt energisystem, särskilt eftersom den minskar behovet av el för uppvärmning vintertid, vilket minskar det totala effektbehovet i elsystemet. Detta är en viktig funktion inte minst när allt mer förnybart kommer in i systemet.

Vad är prisdialogen?

Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla berättar om vad Prisdialogen är och hur den fungerar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se