Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Fjärrvärmefrågor

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Huvudinnehåll

Fjärrvärmen är en viktig del av Sveriges energisystem. Halva Sverige värms med fjärrvärme vilket är ett effektivt sätt att producera energi. I Sverige är 90 procent av fjärrvärmen förnybar eller återvunnen. I Energikommissionens betänkande från 2017 betonas fjärrvärmens betydelse för vårt energisystem, särskilt eftersom den minskar behovet av el för uppvärmning vintertid, vilket minskar det totala effektbehovet i elsystemet. Detta är en viktig funktion inte minst när allt mer förnybart kommer in i systemet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se