Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Fjärrvärme- och fjärrkylecentraler

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Huvudinnehåll

Fjärrvärmecentralens tekniska utveckling sträcker sig från 1947 och framåt. Från att ha varit en enskild energieffektiv komponent till att idag mer integrerat samverka med övriga byggnadsinstallationer skapas förutsättningar för ett långsiktigt hållbart och ekologiskt utnyttjande av hela energisystemet.

I det pågående kvalitetsarbetet med fjärrvärmecentraler deltar medlemmar från Energiföretagen Sverige, leverantörer, provplatser, högskolor, standardiseringsinstitut och myndigheter. Arbetet sker i samverkan med andra fjärrvärmeföreningar och även internationellt. Resultatet av detta arbete sammanfattas i Energiföretagens tekniska bestämmelser och andra tekniska rapporter. 

Tekniska utvecklingsrapporter samt forskningsrapporter finns att hämta hos Energiforsk. Programmen som berör fjärrvärmefrågor heter Fjärrsyn, Hetvattenprogrammet samt Värmeforsk.

I branschen finns det inte någon standard för hur man ska bygga en fjärrvärmecentral, därför tar Energiföretagen Sverige fram Tekniska bestämmelser.

  • F:101 Fjärrvärmecentralen Utförande och installation (svenska och engelska)
  • F:102 Fjärrkylecentralen Utförande och installation
  • F:103 Certifiering av fjärrvärmecentraler
  • F:104 Värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering
  • F:109 Provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare

Utveckling av centraler

Dagens moderna centraler är resultatet av många års utveckling, standardisering och kvalitetssäkring av produkter för konsumtion av fjärrvärme och fjärrkyla. Tidigare fjärrvärme- och fjärrkylecentraler har efterhand ersatts med moderna prefabricerade anläggningar med effektiv reglering. Utvecklingen av dagens prefabricerade centraler har lett till standardiserade och tekniskt enkla system i syfte att minska investeringskostnaden och förkorta montagetiden med bibehållen kvalitet.

Centraler för fjärrvärme dimensioneras normalt för ett inre övertryck på 16 bar och en drifttemperatur på 120°C vilket innebär att systemet är en tryckbärande anordning. I EU regleras tryckbärande anordningar av direktivet 97/23/EG, mer känt som tryckkärlsdirektivet eller PED, och är infört i Sverige genom Arbetsmiljöverkets föreskrift .

I Sverige regleras kundanläggningar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter:

  • AFS 2005:2 Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar
  • AFS 2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar
  • AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar

Är du inte inloggad? Klicka här för att logga in och ta del av ytterligare medlemsinformation!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Jan Baldefors

Jan Baldefors

Konsult distribution värme och kyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 073-425 25 67
E-post: janne.baldefors@energiforetagen.se