Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Standarder för fjärrvärmerör och komponenter

Publicerat av: Leif Nordengren ·

Huvudinnehåll

Fjärrvärmesystem består av förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten.

Rören finns som enkelrör eller dubbelrör. Har dubbelrören samma dimension benäms de i Sverige som twin-rör.

SS-EN 253:2009+A2:2015 - Rörenhet
SS-EN 448:2015 - Rördelsenhet
SS-EN 488:2015 - Ventilenhet
SS-EN 489:2009 - Skarvar
SS-EN 15698-1:2009 - Del 1: Dubbelrör med medierör av stål
SS-EN 15698-2:2015 - Del 2: Rördelsenhet för dubbelrör
SS-EN 15632-1:2009 - Del 1: Flexibla rör - Klassificering, allm. krav och provning
SS-EN 15632-2:2010 - Del 2: Flexibla rör - Medierör av plast med fast förband
SS-EN 15632-3:2010 - Del 3: Flexibla rör - Medierör av plast utan fast förband
SS-EN 15632-4:2009 - Del 4: Flexibla rör - Medierör av metall med fast förband
SS-EN 14419:2009 - Övervakningssystem
SS-EN 13941:2009+A1:2010 - Konstruktion och installation

Relaterade standarder:

SS-EN 10204: Metalliska varor - Typer av kontrolldokument
SS-EN 10216-2: Sömlösa stålrör för tryckändamål (högtemp.egenskaper)
SS-EN 10217-1: Svetsade stålrör för tryckändamål (rumstemp. egenskaper)
SS-EN 10217-2: Svetsade stålrör (ERW) för tryckändamål (högtemp. egensk.)
SS-EN 10217-5: Svetsade stålrör (SAW) för tryckändamål (högtemp. egensk.)
SS-EN 10253-2: Svetsrördelar
SS-EN ISO 9692-1 och -2: Rekommendationer för svetsfogar

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se