Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Tillförsel fjärrvärme och kraftvärme

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Huvudinnehåll

Fjärrvärmens tillförsel består till största delen av biobränslen. Därefter kommer avfall och spillvärme. Här har vi samlat fördjupad information och material om tillförsel och bränslen, till nytta framför allt för dig som är medlem.

Läs sammanfattning från rådslag om biobränslen den 2 och 10 oktober 2018 här

Handledning för avtal om trädbränslen

Avtal om trädbränsleleveranser utformas vanligen utgående från erfarenheter hos leverantör och mottagare om lokala förhållanden vid produktionsplats och vid slutförbrukande anläggning. Leverantör och mottagare har ofta gemensamma erfarenheter av de viktigaste delarna i ett avtal och har tillsammans utvecklat ett sätt att beskriva och hantera dessa frågor i avtalen.

Denna handledning har tagits fram av Energiföretagen Sverige och Svenska Trädbränsleföreningen i samarbete. Den syftar till att vara stöd, checklista och exempelsamling för situationer när tidigare erfarenheter av samarbete saknas mellan två avtalsparter eller när de ställs inför nya omständigheter.

Artikelnummer: ISBN 978-91-85775-32-3

Ladda ner Handledningen för avtal om trädbränslen (pdf).

Avtalsmall spill- och överskottsvärme

Avtalsmall spill- och överskottsvärme är en checklista som inte är heltäckande och kan ligga som grund för att ta fram text till eget avtal utifrån de specifika förutsättningarna anläggningen/projektet har.

Avsikten med avtalsmallen är att den ska vara ett stöd vid överläggningar och förhandlingar samt ge möjlighet för Parterna att själva utarbeta relativt enkla heltäckande avtalsförhandlingar. En viktig utgångspunkt är att innehållet och omfattningen av avtalen till stor del beror på hur stor andel restvärmen utgör av den totala fjärrvärmeproduktionen.

Avtalsmallen är framtagen av Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Fjärrvärme) tillsammans med Tillförselgruppen.

Ladda ner Avtalsmall spill- och överskottsvärme (word).

Avfallsbränslen

Tack vare en hög andel materialåtervinning och energiåtervinning i form av el och fjärrvärme från det som inte kan återvinnas på annat sätt, lägger Sverige årligen mindre än 1 procent av avfallet på deponi. Genom efterfrågan på fjärrvärme kan vi också sälja tjänsten att energiåtervinna avfall från andra länder och samtidigt minska dessa länders miljö och klimatpåverkan.

Det finns många goda argument för att energiåtervinna avfall. Men frågan upprör också och i det sammanhanget sprids en del myter. Energiföretagen Sverige har i samarbete med Avfall Sverige tagit fram broschyren 7 myter och fakta om svensk energiåtervinning som reder ut en del av begreppen. Använd den gärna!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se