Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Avfall

Huvudinnehåll

Avfallsbränslen

Tack vare en hög andel materialåtervinning och energiåtervinning i form av el och fjärrvärme från det som inte kan återvinnas på annat sätt, lägger Sverige årligen mindre än 1 procent av avfallet på deponi. Genom efterfrågan på fjärrvärme kan vi också sälja tjänsten att energiåtervinna avfall från andra länder och samtidigt minska dessa länders miljö och klimatpåverkan.

Det finns många goda argument för att energiåtervinna avfall. Men frågan upprör också och i det sammanhanget sprids en del myter. Energiföretagen Sverige har i samarbete med Avfall Sverige tagit fram broschyren 7 myter och fakta om svensk energiåtervinning som reder ut en del av begreppen. Använd den gärna!