Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Bioenergi

Huvudinnehåll

Handledning för avtal om trädbränslen

Avtal om trädbränsleleveranser utformas vanligen utgående från erfarenheter hos leverantör och mottagare om lokala förhållanden vid produktionsplats och vid slutförbrukande anläggning. Leverantör och mottagare har ofta gemensamma erfarenheter av de viktigaste delarna i ett avtal och har tillsammans utvecklat ett sätt att beskriva och hantera dessa frågor i avtalen.

Denna handledning har tagits fram av Energiföretagen Sverige och Svenska Trädbränsleföreningen i samarbete. Den syftar till att vara stöd, checklista och exempelsamling för situationer när tidigare erfarenheter av samarbete saknas mellan två avtalsparter eller när de ställs inför nya omständigheter.

Artikelnummer: ISBN 978-91-85775-32-3

Ladda ner Handledningen för avtal om trädbränslen (pdf).