Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme - för medlemmar

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Huvudinnehåll

Här har vi samlat dokument om avtal och avtalsvillkor, som vi hoppas att du som arbetar i ett medlemsföretag har nytta av i ditt arbete.

De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme finns i två varianter, dels för näringsidkare, dels för konsumenter.

Avtalsvillkoren för näringsidkare

Avtalsvillkoren ändrades i september 2015.

En översikt över ändringarna i dessa villkor jämfört med tidigare hittar du här. (framtagen av tidigare Svensk Fjärrvärme)

Ett förslag till informationsbrev togs fram i samband med ändringen. Här finns förslag till informationsbrev till näringsidkarkunderna.

Uppdatering av villkoren skedde också i april 2018. Då ströks personuppgiftsbestämmelsen i de allmänna avtalsvillkoren för näringsidkare.

Förslag till informationstext att skicka till kunderna med anledning av dataskyddsförordningen har tagits fram. Läs även gärna nyheten Information till kunder kring GDPR.

Avtalsvillkoren för konsumenter

Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket. De ändrades senast i februari 2017. Dessa villkor ska enligt överenskommelsen med Konsumentverket tillämpas från 1 juni 2017.

Det innebär, för dig som fjärrvärmeleverantör, att du behöver meddela dina kunder om villkorsändringarna senast den 1 april 2017 för att följa fjärrvärmelagens bestämmelser om 60 dagars varseltid. Av fjärrvärmelagen följer också att meddelandet ska innehålla en motivering till ändringarna och en upplysning om kunden har rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet. 

Här finns ett förslag till informationsbrev till konsumentkunderna.

Här hittar du en översikt över ändringarna i de senaste avtalsvillkoren, från 2017.

Enskilt kundavtal och avbrytande av en fjärrvärmeleverans

Enligt fjärrvärmelagen måste fjärrvärmeleverantören ha ett enskilt avtal med varje kund.

Här finns förslag till enskilt kundavtal.

När fjärrvärmeleveransen till en konsumentkund avbryts på grund av bristande betalning ska konsumenten meddelas och Socialnämnden underrättas. Hur underrättelserna ska lyda är bestämt i författning. Således måste texten formuleras exakt så som anges i fjärrvärmeförordningen, bilaga 1 respektive bilaga 2 (se Fjärrvärmeförordningen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Medlemsdialog och juridik
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se