Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Kommunikationsunderlag

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige skapar en mängd olika typer av material för att stötta er medlemsföretag i ert kommunikationsarbete. Det kan vara underlag för debattartiklar, fakta om enskilda kraftslag, undervisningsmaterial och hela kampanjer. Allt du hittar här kan du använda fritt i din egen verksamhet. Låt oss veta om du saknar något!

Ta vara på energin - Verktygslåda för kommunikation kring fjärrvärme.

Är du inte inloggad? Klicka här för att logga in och ta del av ytterligare medlemsinformation!

En helhetssyn på energisystemet

Alla delar i energisystemet hänger ihop. En förändring i en del ger effekt i andra delar. Detta utgör grunden för Energiföretagens systemsyn - att se till helheten. Det gäller för såväl energisystemet som samhället i övrigt.

Läs mer om Energiföretagens systemsyn

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Annika Johannesson

Annika Johannesson

Kommunikationsansvarig
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 07
E-post: annika.johannesson@energiforetagen.se