Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Qraftsamling

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sveriges förändrings- och ledarutvecklingsprogram för en mer attraktiv energibransch heter Qraftsamling.

Qraftsamling är ett årslångt program för att stödja företag i energibranschen som vill arbeta systematiskt för jämställdhet. Ett gyllene tillfälle att konkretisera de egna ambitionerna för jämställdhet, få verktyg för detta och inspireras av hur andra företag arbetar.

Genom ett konsekvent jämställdhetsarbete ökar man företagets förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, både kvinnor och män. Genom att sprida uppnådda resultat och goda exempel stärker man inte bara det egna varumärket, utan hela branschens position. Qraftsamling verkar alltså på tre nivåer; bransch-, företags- och individnivå.

Vill ni vara med?
Vi tar inte längre emot ansökningar till Qraftsamling 2017/218, men lovar att återkomma med ny information när vi öppnar ansökan igen.

Se filmen

Samhället är i snabb förändring och helt beroende av energi. Vi är många som arbetar i energibranschen idag, men vi behöver bli fler! Här finns utrymme och möjligheter för många olika kompetenser och erfarenheter. Möt flera av branschens kvinnliga medarbetare som berättar om möjligheterna i energibranschen.

Qraftsamling

 

  • Målet med Qraftsamling är att öka andelen kvinnliga chefer i energibranschen, men det är även ett kraftfullt ledarutvecklingsprogram för erfarna kvinnliga chefer.
  • Qraftsamling är ett ledarutvecklingsprogram för kvinnliga chefer, första linjens eller högre, med vilja och potential att utvecklas vidare.
  • Qraftsamling är även ett förändringsprogram för ledning och styrelse i energiföretag

Datum för träffar 2017/2018

30-31 augusti 2017 i Stockholm, adepter, mentorer och företagsledningsrepresentanter

29-30 november 2017 i Linköping, adepter

8 mars 2018 vd-workshop i Stockholm

13-14 mars 2018 i Stockholm, adepter och mentorer

4-5 juni 2018 i Skellefteå, adepter

11-12 september 2018 i Stockholm, adepter, mentorer och företagsledningsrepresentanter

 

logotype qraftsamling

Värdföretag 2017/2018

Hur fungerar Qraftsamling?

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anna Wärmé

Anna Wärmé

Ansvarig kompetensförsörjning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 67
E-post: anna.warme@energiforetagen.se