Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Qraftsamling

Publicerat av: Anna Wärmé ·

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sveriges förändrings- och ledarutvecklingsprogram för en mer attraktiv energibransch heter Qraftsamling.

Qraftsamling är ett återkommande, årslångt förändrings- och ledarprogram som drivs av Energiföretagen Sverige. Det huvudsakliga syftet är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett ålder, kön och bakgrund i övrigt.

Qraftsamling verkar på tre nivåer; bransch-, företags- och individnivå.

  • Genom att sprida uppnådda resultat och goda exempel stärker man inte bara det egna varumärket, utan hela branschens position.
  • Genom ett konsekvent jämställdhets- och mångfalds arbete ökar man företagets förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, både kvinnor och män med olika bakgrunder.
  • De enskilda deltagarna stärks i sin roll som diversity managers och chefer, de får även möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa ett nätverk med andra chefer inom branschen samt får nya perspektiv genom det omvända mentorskapet. 

Vill ni vara med?
Ansökan för Qraftsamling 2019 är öppen till 15 oktober. För anmälan och mer information vänligen kontakta Karin Ahlström, qraftsamling@ardida.se eller 070-926 62 99. 

 

Vi behöver bli mer medvetna och prata mer om jämställdhets- och mångfaldsfrågor för att kunna göra bestående förändringar. Det är en väldigt viktig framtidsfråga att skapa en mer attraktiv bransch för alla.

Mål
Målet med Qraftsamling är att inom energibranschen öka andelen:

  • Kvinnliga chefer
  • Kvinnor under 30 
  • Medarbetare med utländsk bakgrund

Syfte
Det huvudsakliga syftet är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett ålder, kön och bakgrund i övrigt.

Datum under 2018/2019

17 januari. Introduktion
Deltagare: Diversity manager, mentor och företagsledning
18 januari. Förändring
Deltagare: Diversity manager

8 mars. VD-workshop
Deltagare: Företagsledning

21 mars. Engagemang
Deltagare: Diversity manager

19 juni. Mångfald
Deltagare: Diversity manager och mentor

28 augusti. Inkludering
Deltagare: Diversity manager

12 december. Avslutning
Deltagare: Diversity manager, mentor och företagsledning

Läs mer om respektive roll nedan.

 

logotype qraftsamling

Värdföretag 2018/2019

Ellevio 
Göteborg Energi
Härnösand Energi & Miljö

Hur fungerar Qraftsamling?

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anna Wärmé

Ansvarig kompetensförsörjning (föräldraledig)
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 67
E-post: anna.warme@energiforetagen.se