Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Framtidsbussen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Konceptet Framtidsbussen drivs av Energy Competence Center och Jobba i Västerås och syftar till att ge unga nyanlända insikt, kunskap och inspiration om bristbranscher, däribland teknik och energi. Under 2018 deltog 140 ungdomar och under 2019 kommer fler bussar att gå!

Framtidsbussen är att koncept som syftar till att ge unga nyanlända insikt, kunskap och inspiration om bristbranscher, däribland teknik och energi. Detta genom nära samarbete med arbetsgivare med målet att få fler nyanlända intresserade och därmed öka den generella rekryteringsbasen för olika bristbranscher. Under 2018 genomfördes åtta ”bussar” där drygt 140 ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet deltog. Vi fortsätter med fler bussar under 2019.

Framtidsbussen drivs av Energy Competence Center och Jobba i Västerås, två verksamheter som under lång tid verkat för att minska de glapp som finns inom kompetensförsörjningsområdet. Konceptet "bussen" fungerar som en pedagogisk modell där arbetsgivare med behov av kompetens - och personer som har svårt att orientera sig och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden - kan mötas. Arbetsgivare får nymöjlighet att via storytelling kommunicera branschens behov till en målgrupp som kan ha kompetens som borde bli uppmärksammad eller som genom ett väckt intresse väljer en utbildning som leder till jobb.

Framtidsbussen kan på sikt ändra det faktum att etableringstiden för nyanlända är hela sju år i Sverige. Genom att rikta den pedagogiska modellen mot nyanlända och arbetsgivare inom bristbranscher skulle denna tid kunna minskas samtidigt som företagen ges möjlighet att kommunicera och inspirera morgondagens arbetskraft.

Är ditt företag intresserat av att på något sätt engagera er i Energiföretagens arbete med välutbildade nyanlända eller vill få mer information? Kontakta Elin Fellers.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se