Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Korta vägen energi

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Huvudinnehåll

Under 2018 startar ett helt nytt snabbspår för ingenjörer inom energibranschen i region syd. Målet är att ta tillvara den kompetens som nyanlända ingenjörer har och förkorta deras väg ut på arbetsmarknaden genom ett paket av utbildningsinsatser och arbetspraktik. Vi kallar detta Korta vägen energi.

Korta vägen energi är ett unikt snabbspår eftersom branschens företag medverkar i hög utsträckning. Som deltagande företag kan ni vara med och påverka innehållet i utbildningen, erbjuda studiebesök såväl som gästföreläsningar och väljer själva vilken eller vilka deltagare som ska göra praktik hos er och därmed delta i snabbspåret.

Vill du och ditt företag vara med på denna spännande kompetensförsörjningsresa? Anmäl ert intresse här.

Snabbspårets innehåll och upplägg

Korta vägen energi påbörjas i maj 2018 med tre utbildningsmånader på Folkuniversitetet i Kristianstad. Mellan augusti och oktober gör deltagarna sedan arbetspraktik på det företag som initialt visat intresse för dem.

Deltagarna är samtliga utbildade ingenjörer och majoriteten har vistats i Sverige i mindre än tre år. De pratar grundläggande svenska med målsättning att öka språkförståelsen avsevärt under snabbspårets gång. Att förbättra sitt språk är en stor del av innehållet på Folkuniversitetet, liksom att få lära sig mer om svenskt arbetsliv och arbetsplatskultur samt bli yrkescoachade. Rättigheter och skyldigheter liksom miljö och hållbarhetsfrågor ingår, samt jämställdhetsfrågor kopplat till arbetsplatser. Deltagarna genomgår ESA Säkerhet under utbildningen med skräddarsydda anläggningsbesök.

För att få en ännu starkare anknytning till energibranschen kommer samtliga medverkande företag förväntas delta i utbildningen på valfritt sätt. Det kan exempelvis vara att bjuda in till ett studiebesök, bistå med utbildningsmaterial eller komma till utbildningsorten och föreläsa – allt för att förbereda dessa ingenjörer på hur energibranschen i verkligheten ser ut!

Tidplan för Korta vägen energi

Februari - mars - Intresseanmälningar för deltagande tas emot.

4 april - Rekryteringsträff i Kristianstad, under en heldag ges möjlighet att träffa potentiella deltagare i speeddejtingformat.

11 april -Sista dagen att meddela definitivt att ditt företag vill delta, vem eller vilka deltagare ni vill erbjuda praktik samt på vilket sätt ni vill medverka under de första utbildningsmånaderna.

7 maj - Utbildningsstart för deltagarna

Augusti - Praktikstart för deltagarna

Initativtagare

Ansvariga för Korta Vägen Energi är Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet är utbildningsanordnare. Energiföretagen Sverige har deltagit i planering från början och använt en referensgrupp för att få kloka synpunkter och bolla idéer. Medverkande i referensgruppen är:

Liselotte Andersson, EON

Ulrika Delin, One Nordic

Maria Linné, Öresundskraft

Magnus Sjunnesson, Öresundskraft

Henrik Svanbom, Kraftringen

Katarina Skalare, Hållbarhet by Skalare

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se