Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Korta Vägen Energi

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Korta Vägen Energi är ett unikt snabbspår för välutbildade nyanlända där deltagande företag kan vara med och påverka innehållet i utbildningen, erbjuda studiebesök såväl som gästföreläsningar och väljer själva vilken eller vilka deltagare som ska göra praktik på företaget. Korta Vägen genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och syftar till att öka möjligheten för nyanlända att fortsätta sin karriär inom samma bransch på den svenska arbetsmarknaden.

Korta Vägen genomförs av Folkuniverisitetet på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Korta Vägen Energi är en av flera "Korta vägen"-utbildningar. Utbildningen är skapad för att öka möjligheten för utlandsfödda akademiker att fortsätta sin karriär inom samma bransch på den svenska arbetsmarknaden, genom till exempel språkundervisning med fokus på yrkessvenska och möjlighet att praktisera ute på företag under utbildningen.

Snabbspårets innehåll och upplägg

Korta Vägen Energi påbörjades i maj 2018 med tre utbildningsmånader på Folkuniversitetet i Kristianstad. Under hösten fortsätter deltagarna med en tre månaders arbetspraktik på det företag som visat intresse för dem.

Deltagarna är samtliga utbildade ingenjörer och majoriteten har vistats i Sverige i mindre än tre år. De pratar grundläggande svenska med målsättning att öka språkförståelsen avsevärt under snabbspårets gång. Att förbättra sitt språk är en stor del av innehållet på Folkuniversitetet, liksom att få lära sig mer om svenskt arbetsliv och arbetsplatskultur samt bli yrkescoachade. Man genomför utbildningen ”On human terms”, en digital kurs framtagen av Sveriges Ingenjörer tillsammans med de tekniska universiteten om arbetsmiljö direkt framtagen för utländska akademiker och vidare diskuteras rättigheter och skyldigheter på svenska arbetsplatser. Man läser också ESA Säkerhet med en av Energiföretagen Sveriges certifierade ESA-lärare.

Varje onsdag bjuder dessutom deltagande företag in gruppen på företagsbesök – man får titta på olika anläggningar, prata elsäkerhet och yrkesroller, diskutera företagskultur och i stort visa upp och välkomna till energibranschen!

Initativtagare

Ansvariga för Korta Vägen Energi är Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet är utbildningsanordnare. Energiföretagen Sverige har deltagit i planering från början och använt en referensgrupp av företagsrepresentanter för att få kloka synpunkter och bolla idéer.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se