Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Praktiska hjälpmedel

Huvudinnehåll

Om du är i färd med att rekrytera kompetens inom eldistribution kan det vara värdefullt att ta hjälp av den valideringsdokumentation som finns, den finns tillgänglig på svenska och engelska och arabiska.

Ta hjälp av vår checklista och när du ska ta in en praktikant.

Kravprofilsmall (docx).

Exempel på mall för självskattning (på engelska).

Mall för Yrkeskompetensbedömning.

Faktablad (pdf) för Yrkeskompetensbedömning.

Frågor och svar (pdf) från Arbetsförmedlingen om bland annat snabbspår, yrkeskompetenbedömning, ersättningsnivåer och SFI.

Är du medlem i KFS?  På deras hemsida finns ytterligare information till din hjälp.