Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Använd hela Sveriges energi

Huvudinnehåll

Det finns flera skäl till varför vi arbetar för att öka jämställdheten i energibranschen. Våra medlemsföretag behöver bredda sin rekryteringsbas för att möta det kompetensbehov som finns. Energibranschens kunder är hela samhället och genom att spegla samhället kan vi möta de möjligheter och utmaningar som finns. Arbetsgrupper som är blandade fångar förändringar bättre och tar klokare beslut.

Vi delar med oss av konkreta tips för vad du bör tänka på för att rekrytera mer jämställt. Välkommen med både synpunkter och kompletterande information.

Det företag som lyckas i jämställdhetsarbetet är de som arbetar med flera olika metoder parallellt, exempel på metoder:

  • Engagemang från högsta ledningen
  • Mät, målsätt och följ upp
  • Incitamentsstruktur som belönar rätt beteende bland chefer och medarbetare
  • Beakta jämställdhet i samband med rekrytering
  • Fungerande mångfaldsnätverk finns
  • Att det finns ett organiserat arbete på hög nivå som erhåller resurser

Qraftsamling leder Jämtkraft till ökad jämställdhet

Jämtkraft är ett av energibolagen i Sverige som tagit chansen att ta en framträdande roll när energibranschen tar ett krafttag för att öka jämställdheten i branschen.

Läs mer

Stärk etableringen av nyanlända

Branschens stora rekryteringsbehov skulle kunna lindras om vi hittade vägar att rekrytera nyanlända med rätt kompetens.

Läs mer

Qraftsamling ger resultat

- Jag är både stolt och glatt överraskad över det konkreta resultat vi fått ta del av idag, sa Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, när hon var med och...

Läs mer