Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Ny enkel värderingsmetod

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige lanserar en ny enkel värderingsmetod för mindre intrång i skogsmark 2017-07-01

Syfte och bakgrund

Syftet med den enkla värderingsmetoden är att vara ett alternativ till 2009 års skogsnorm som är den norm för beräkning av ersättning för intrång i skogsmark som anvisas i Energiföretagen Sveriges Policy - Markåtkomst. Den  värderingsmetod ska vara lätt att använda, lätt att förstå och ger rätt värden även när värderaren har begränsad skoglig kompetens.

Metoden har utarbetats på initiativ av Energiföretagen Sveriges Markgrupp och principerna har godkänts av föreningens Nätråd 2016-12-01.

Rekommendation

Om en enklare metod ska användas istället för 2009 års skogsnorm rekommenderar Energiföretagen Sverige berörda medlemsföretag att för mindre skogsintrång tillämpa denna enkla värderingsmetod från och med 2017-07-01.

Användningsområde

Den enkla metoden är tänkt att användas för mindre intrång och bör därför begränsas till lokalnät med upp till 12 meters skogsgatubredd och eventuellt vid köp av mark för mindre stationer.

Målgrupp

Nätföretag, beredare och värderare med liten eller begränsad skoglig kompetens. Projekterare som tar fram kalkylunderlag.

Beskrivning av Metoden

Metoden bygger på:

  • Fastighetens geografiska läge (Metoden delar in Sverige i 46 områden)
  • Arealen på skogsgatan
  • Volym skog (m3sk)

Metoden liknar mer en ortprismodell än en avkastningsmodell. Den omfattar ersättning för all värdeminskning för fastigheter i skogsmark. Om man jämför med 2009 års skogsnorm omfattar Metoden, förutom alla ingående ersättningsposter i 2009 års skogsnorm, även virkesvärdet. Metoden ger en viss överkompensation.

Beskrivning av metoden (pdf).

Beräkningsmodellen (excel).

Beräkningsexempel (pdf), bilaga till beräkningsmodellen.

Årlig uppdatering

Energiföretagen Sveriges Skogsgrupp, som är underordnad föreningens Markgrupp, ska varje år göra en avstämning och eventuell justering av underliggande ingångsvärden att tillämpas följande kalenderår.

Kontaktperson

Sammankallande för Skogsgruppen är Jonas Nilsson, E.ON Elnät, tillika kontaktperson för synpunkter och uppdateringar av denna nya värderingsmetod. Kontaktvägar till Jonas Nilsson: e-post: jonas.s.nilsson@eon.se, mobil: 0705-361037